Vyvarujte se nejčastějších chyb při zakládání trvalkového záhonu

Tvorba trvalkového záhonu je někdy mylně považována za lehkou rutinu, kterou zvládne každý i bez sebemenších znalostí, ale opak je pravdou. Je velký rozdíl mezi založením nefunkčního trvalkového záhonu a tvorbou takové výsadby, která nebude nadměrně náročná na údržbu a navíc bude perfektně fungovat dlouhá léta. Při zakládání trvalkových záhonů dochází k opakovaným chybám, kterým se ale můžete snadno vyhnout.

Zahradníkem se nerodí úplně každý, takže možná nikoho nepřekvapí, že v praxi nastává při zakládání trvalkových záhonů celá řada chyb. Některé lze snadno odstranit, s jinými je to již složitější.
Ještě před tím, než se do této práce vrhnete, zvažte, zda si nenecháte trvalkový záhon navrhnout od zahradního architekta nebo zkušeného perenáře, který se touto tématikou zabývá již delší dobu. Spolupráce s odborníkem se totiž většinou opravdu vyplatí. Zná totiž rostlinný sortiment, ví, jaké květiny jsou v současnosti běžně dostupné a zná vlastnosti i potřeby jednotlivých druhů. Přestože se dají všechny tyto informace vyčíst z knih a internetových zdrojů, ne všechny budete umět využít ve svůj prospěch.
shutterstock_2038204496-728×409.jpg
Zdroj: shutterstock.com
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY
Chyb může vzniknout při tvorbě záhonu celá řada, ale mezi ty nejčastější patří nevědomost či minimální zkušenosti se zahradničením. Pojďme se společně podívat, co všechno se může stát.

NEVHODNÁ ČI NEDOKONALÁ PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ
Trvalkové záhony lze zakládat prakticky téměř všude, na okraji vodních ploch, na slunném či tinném stanovišti, na podmáčené půdě nebo třeba tam, kde je kvalita půdy nevalná.
Při zakládání záhonu můžete zvolit dvě cesty. Buď trvalkový sortiment podřídíte specifikům stanoviště, nebo podmínky co nejlépe upravíte. Obě varianty jsou možné, ale každá je jinak technologicky i finančně náročná.

Tyto květiny sázely naše babičky aneb Nejkrásnější květiny do venkovské zahrady
Nejlepší výběr trvalek pro městskou zahradu
Pokud sortiment podřizujete stanovišti, zjistěte si co nejvíce informací například o kvalitě půdy. Nejlépe uděláte, když si předem vykopete asi čtyřicet centimetrů hlubokou půdní sondu, která odkryje kvalitu a hloubku půdy. Pokud je v půdě například silná jílovitá vrstva, lze předpokladat, že se v ní bude dlouho držet voda, proto raději volte rostliny, kterým nevadí zamokřená studená půda. V tomto případě je velmi důležité vybrat takové rostliny, které si stávajícími podmínkami opravdu poradí, chyba při výběru se projeví třeba již během první sezóny odumřením nebo špatným stavem rostliny.
Pokud stávající podmínky upravujete, můžete si dovolit vybrat i mnohem náročnější druhy, než které byste jinak vybírali v předchozím případě.

Gorgeous bush clematis with large bright pink flowers. Beautiful clematis flowers near the house. Front view.

Pokud je půda příliš těžká, obohaťte ji přídavkem křemičitého písku a dobře zetleným kompostem, který nastartuje půdní život. Lehkou půdu zase vylepšete kompostem a hutnější ornicí.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram