Zemřel člen rodiny a nenašetřil si na pohřeb. Co teď?


Odchod člena rodiny z tohoto světa je velmi smutná událost, obzvlášť pokud nám byl blízký. Navíc v tomto období truchlení musíme zařídit i zaplatit mnoho věcí. Jak to ale udělat, když s takovými výdaji nepočítáme a nemáme na ně?

Na kolik pohřeb vyjde?

V poslední době bohužel narostl počet zemřelých. Průměrná délka života se zkrátila u žen na 81 let a u mužů na 75 let. Umírají však i mnohem mladší lidé a ne všichni si stihli našetřit. V takovém případě zaplacení veškerých výdajů spojených s pohřbem spadá na rodinu.

Je jasné, že čím více je úmrtí, tím více je i pohřbů. A stejně, jako stoupají ceny všeho, narostla i ta za pohřeb. Na kolik tedy takový pohřeb vyjde?

Záleží, jaký typ si vyberete, ale i ten nejlevnější vás vyjde nejméně na 20 000 Kč. Spíš ale počítejte s ještě vyšší částkou, a to až ke 40 000 Kč.

Pohřeb na splátky?

Pohřební služby si jsou vědomy finanční zátěže, kterou pohřeb milované osoby představuje. Nabízí tak pro pozůstalé možnost splátkového kalendáře. Z celkové sumy tedy zaplatíte pouze určitou část a zbytek doplatíte v pravidelných splátkách. Další možností je pak bankovní či nebankovní půjčka.

Peníze jsou součástí dědického řízení

Většina seniorů si uvědomuje náklady na pohřeb, které za ně bude potřeba zaplatit, a tak mají tendence si na něj šetřit. Bohužel si už ale neuvědomují, že jejich pracně našetřené peníze mohou být po jejich smrti zmrazeny a půjdou do dědického řízení.

Existuje tak možnost, že tyto peníze nebudete moci použít, protože dědické řízení se může protáhnout až na několik měsíců. Pohřeb je ale potřeba zaplatit zpravidla do týdne.

Sociální pohřeb

Většina lidí si myslí, že je možné požádat o tzv. sociální pohřeb, jestliže nemáte na poslední rozloučení dostatek financí. Cena takového pohřbu se pohybuje mezi 7 000 až 10 000 Kč, dle zvyklostí jednotlivých obcí. Toto lákadlo vedlo k tomu, že čím dál více lidí nechávalo pohřby na obci s vidinou ušetřených peněz. Což zase vedlo k vyšším výdajům státu.

V současné době platí, že obec má povinnost zajistit pohřeb pouze tehdy, pokud se do 96 hodin od oznámení o úmrtí nenajde nikdo z příbuzných či známých zemřelého, kdo by pohřeb zorganizoval, anebo pokud o ostatky zemřelého neprojeví zájem anatomický ústav.

Jak se takové situaci vyhnout?

Jednou z možností, jak takovéto situaci předejít, je uzavření životního pojištění. Peníze z něj totiž nespadají do dědického řízení a jsou osvobozeny od daně. Navíc je dostanete už do 24 hodin od dodání potřebných dokumentů, takže vám odpadne mnoho starostí s tím, kde vzít na pohřeb.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram